Om snickeri

Skissa

Ett av de bästa hjälpmedlen när det gäller snickeri, oavsett om man ska rita en träback man tänkt snickra ihop själv för att lägga barnens leksaker i, något större som en hylla eller ett bord, om man ska renovera sin bostad själv eller låta någon annan göra det, är Google Sketchup. Det är ett mycket bra hjälpmedel, och inte alls lika svårt att använda som många andra 3D-renderingsprogram. I Sketchup kan man rita upp tvådimensionella bilder som man sedan genom att ”dra” och ”knuffa” kan ”pussla ihop” till tredimensionella objekt. Programmet är dessutom gratis, och om man exempelvis vill göra en skiss över ett hus kan man ladda hem olika delar till huset, och andra objekt, från siten http://sketchup.google.com/3dwarehouse/. Ska man bygga något större, exempelvis ett tak till ett uterum, finns även matnyttig information på sidan byggbeskrivningar.se, som drivs av Skogsindustrierna. Och vi vill alltid tipsa om att använda skisser innan man påbörjar sitt arbete eftersom det oftast leder till att man upptäcker fel och missar innan man börjat arbeta handgripligen, då det ofta är mycket svårare och jobbigare att ändra och rätta till felen.

Hitta snickare

Om man har ett större projekt man vill ha utfört och behöver komma i kontakt med en byggnadssnickare, men inte har tid att ringa runt till olika firmor för att se om de har tid och möjlighet att åta sig uppdraget, kan man låta berget komma till Mohammed istället. På exempelvis sidan bello.se kan man fylla i ett formulär om det arbete man vill få utfört, för att sedan låta snickarfirmorna kontakta en för att diskutera jobbet. Ju mer specifik man är i uppdragbeskrivningen, desto bättre matchning kan göras mellan kund och snickare, vilket ger bättre resultat. Det finns dessutom fler sådana sidor, googla och du ska finna! Det är ett bekvämt sätt att jämföra offerter, och glöm heller inte att läsa omdömen om de olika firmorna innan du bestämmer dig. Vi rekommenderar inte att man endast stirrar sig blind på priset.

Bygglov

För större projekt utomhus kan det krävas att man ansöker om bygglov eller gör en bygganmälan. Varje kommun har nämligen bestämmelser om hur marken ska användas. Detta påverkar ofta hur och var man får bygga. Innan man påbörjar ett större projekt bör man därför kontakta stadsarkitekten eller kommunens byggnadsnämnd för att underrätta sig om de lokala förhållandena, samt om hur ärendet ska hanteras.