Att använda rätt kläder

Vikten av att använda rätt utrustning i rätt situation är något som de flesta branschmänniskor är medvetna om men som den vanlige Svensson kanske inte är fullt lika på det klara med. Men om Svensson skulle vilja ge sig in i byggbranschen eller vill ha ordentliga byxor inför en renovering eller liknande kan han enkelt handla sina arbetskläder på www.arbetsbyxor.com. Men om han istället vill ge sig in i något av de kvinnodominerade yrkena där arbetskläder behövs är det inte alls lika lätt att få tag på rätt typ kläder.

Under byggandet av OS-staden Sotji var det många av arbetarna som varken fick arbetskläder eller sin lön utbetald vilket i eftersvallet lett till heta internationella debatter kring de mänskliga rättigheterna. Men här på hemmaplan är det debatten kring huruvida arbetskläder ska tillhandahållas gratis av staten eller ej i mängder av olika branscher. Exempelvis inom vården diskuteras behovet av arbetskläder för vårdare inom hemtjänsten och inom skolväsendet handlar diskussionerna mer om hur det är föräldrar som kräver att förskolelärarna ska ha just ordentliga arbetskläder. Men om det är någon bransch där det inte alls förekommer samma typ av debatter så är det inom byggsektorn. Här har det alltid varit en självklarhet att förse sina snickare, elektriker och rörmokare med ordentliga byxor och jackor, likväl inom bilbranschen med mekaniker och tillverkar så har arbetarna alltid tillgång till rätt klädsel. Dock är dessa branscher inte helt utelämnade eftersom dessa de facto är mansdominerade och den offentliga sektorns vårdyrken snarare är kvinnodominerade vilket resulterat i att debatten numera även omfattar jämställdhetsperspektivet.

Betala själv

Många anser att de arbetare som kräver speciella arbetskläder själva ska stå för denna kostnad, men man skulle även kunna argumentera att detta inte är rimligt eftersom att detta kan tänkas vara en fråga som går in under kriterierna för en god arbetsmiljö. Likväl innebär den åsikten att kvinnor som redan har mindre betalt än män generellt sett skulle åläggas en extra kostnad vilket inte rimmar lika med mål om jämställdhet i ekonomi och på arbetsmarknaden. Dock skulle man även kunna argumentera att inom yrken så som snickare, bilmekaniker och gatuarbetare eller liknande så utsätts medarbetarna för andra yttre påverkningar vilket gör att dessa typer av yrken har fler och högre risker för skador vilket i sin tur gör det berättigat att det är arbetsgivaren som ska förse arbetarna med rätt utrustning.

Vilken typ av utrustning eller kläder behövs inom byggbranschen?

  • Arbetsbyxor – med ordentliga förvaringsmöjligheter för alla verktyg
  • Arbetsjacka – skydd mot väder och vind samt brand
  • Knäskydd – skyddar knäna då man står mycket på knä
  • Sko med stålhättor – skyddar om man tappar något på foten
  • Hjälm – är lagstadgade på byggarbetsplatser då man kan skadas av sin omgivning
  • Ögonskydd – vid svetsning eller sågning skyddas ögonen från splitter och damm
  • Öronskydd – skyddar trumhinnorna vid höga ljud och i bullriga miljöer
  • Arbetsvästar – gör att man syns tydligt förbipasserande bilar och uppmärksammar att här byggs/händer det något
  • Handskar – skyddar händerna då de är i kontakt med skadligt eller vasst arbetsmaterial