För många unga är trucken väg till jobb

Det svenska arbetarskyddet är jämförelsevis högt, och vi ska vara stolta över att våra ungdomar kan arbeta på lager och känna sig trygga med att arbetsgivaren säkerställer goda arbetsvillkor, inte för långa arbetstimmar och truckar som får regelbunden service. Idag är trucken vägen till jobb för många unga och nyanlända, inte minst i glesbygden.

Det är genom truckservice för ökad säkerhet som vi vågar påstå att truckjobbet för unga är ett av de mest säkra jobbet in på arbetsmarknaden idag. Många i glesbygden kämpar sig in på arbetsmarknaden idag men med en växande lagerverksamhet och tillväxt är det många nya lager som öppnar och utökas. Vägen till jobb för unga här kan börja med just trucken.

Att köra truck ska vara säkert

Genom att arbetsgivaren säkerställer att truckarna genomgår regelbunden service kan vi vara mer eller mindre säkra på att våra unga och nyanlända kan arbeta säkert på lager. Givetvis behövs också en bra utbildning och bra arbetsutrustning. För att köra truck behöver du truckkörkort. Det är ett certifikat på att du vet hur du ska manövrera trucken, lyfta tunga material från höga höjder och hur man på bästa sätt kan använda alla truckens finesser för att öka säkerheten bakom ratten för den som kör.

”Det finns regler för arbete med truck. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av truckar (AFS 2006:5) står det att man systematiskt ska undersöka och riskbedöma användning av truckar.” av.se

Som står i citatet är det lag på att man säkerställer truckens kvalitet och att den genomgår regelbundet underhåll. Detta för att den som arbetar i trucken ska vara fullkomligt säker och för att man ska minska arbetsplatsolyckorna.