Renovera fönstren istället för att byta ut dem

Det har blivit populärt att byta ut äldre fönster mot nya, mer energisnåla varianter. Men är det alltid det bästa alternativet? Det finns många vinster, både miljömässiga och kulturella, med att låta de gamla fönstren vara kvar, och helt enkelt renovera dem.

Många tror att alla gamla fönster isolerar dåligt, och att den bästa miljöinsatsen man kan göra är att byta ut gamla, otäta fönster mot moderna varianter som isolerar bättre. Men detta är, som vi kan läsa på http://www.fonsterrenoveringstockholm.se/, inte riktigt sant. Fönster är ofta en svag punkt när det kommer till isoleringen i ett hem. Men energiåtgången är inte det enda som man bör ta hänsyn till när man miljöanpassar sitt hus. Att byta ut de gamla fönstren, om de är hela och skulle hålla länge än, innebär också ett slöseri med resurser. Dessutom är det ofta mest estetetiskt att låta ursprungliga fönstren sitta kvar. De behöver dock underhållas, och i vissa fall också renoveras. Därför kan det vara bra att köpa ett hus där tidigare ägare inte har haft råd att modernisera. Då är oftast fönstren i original. Ett exempel på det är detta hus, som är beläget i Luthagen i Uppsala.

Att renovera fönster

Saker som kan behöva åtgärdas vid en fönsterrenovering är följande:

  • Eventuella glipor mellan karm och båge. Dessa kan tätas med tätningslister.
  • Hur kittet ser ut. Om kittet är sprucket släpper det igenom stora mänger värme.
  • Forna tiders glas var tunnare än dagens. En del byter därför ut allt gammalt glas i bågarna mot modernt lågemissionsglas, men det är onödigt. Det räcker med att byta ut glaset i den inre bågen.

Läs mer om hur du renoverar fönster på gammalt sätt här.

En viktig sak att tänka på, som betonas av Göran Gudmundsson från Gysinge Byggnadsvård, är att inte olja fönstren för mycket. Många lägger ned hela fönsterbågen i oljan, men resultatet blir att färgen kommer att börja flagna kort efter att bågarna målats, helt enkelt eftersom olja börjar tränga ut ur träet. De bästa tipsen från Gysinge finns att läsa här.