Tips för en lyckad renovering

Våga fråga – har vi skrivit i ett tidigare inlägg, någonting som även Anders Öfvergårds – mer känd som Arga Snickaren – håller med om.

Och nu till sommaren är det många som väljer att renovera, just med tanke 1430222-malning-runt-fonsterpå att de har lite extra tid över då det är lugnare på jobbet och man kanske till och med valt att planera semestern samtidigt som renoveringen. Men även om sommaren är en bra tid att renovera – är det många problem som kan uppstå när en renoverar, några av dessa har vi lyft med hjälp av Arga Snickarens egna råd:

  1. Du gör fel. Att inse sin egen förmåga är av största vikt när en ska renovera. Det gäller att vara mycket väl medveten om hur avancerat vissa saker inom snickeri kan vara. Har du aldrig byggt eller renoverat förut? Då är det inte en bra idé att göra det själv. Ta istället hjälp av proffs, och följ med under byggets gång så kan du vid nästa renovering göra mer själv.
  2. Pengarna tar slut: Att budgetera inför en renovering är otroligt viktigt, och dessutom måste en vara medveten om att det mest troligt kommer kosta mer än planerat. Därför kan det vara smart att i sin budget ha en “extra”-kostnad.
  3. Bygget stannar av: Oavsett om du gör allting själv eller om hantverkare hanterar din renovering så kan det komma upp saker som gör att allting stannar av. Det kan vara du som bli sjuk och inte kan fortsätta renoveringen eller en hantverkare som får förhinder och inte slutför jobbet. Då gäller det att ha en plan: hur ska vi göra nu? Kanske har ni en andra uppsättning av hantverkare som ni kan kontakta? Alternativt att du känner någon som kan hjälpa till?

Viktigast när det kommer till en renovering är att konstant minnas ljuset i tunneln. Det är jobbigt att renovera men när det är över kommer det att vara värt det.